Jeżeli chcesz zapisać rower stacjonarny lub bieżnię na siłowni, ale te urządzenia nie łączą się z aplikacjami, możesz dodać to ręcznie. Wpisz dystans i dodaj do aktywności zdjęcie licznika dla potwierdzenia wykonania aktywności.

  • Bieżnię dodaj ręcznie w kategorii “na nogach”

  • Rower stacjonarny dodaj ręcznie w kategorii “na kołach”


Jeżeli w Twoim wyzwaniu “bieżnia” i “rower stacjonarny” dodawane ręcznie nie są punktowane, a możesz otrzymać punkty za ćwiczenia, dodaj tę aktywność jako “Trening kardio” lub Inne - otrzymasz punkty za minuty ćwiczeń.

  • Jeżeli masz połączony Garmin, Polar lub Stravę i aktywność została zapisana tam, to zostanie ona przesłana do Activy. Natomiast jeżeli nie będzie w niej kilometrów, nie będzie ona punktowana. Wtedy dodaj ręcznie aktywność do aplikacji Activy, tak jak w opisie wyżej.


Jak zapisywać smart trenażery i bieżnie?


Jeżeli masz smart trenażer, bieżnię albo korzystasz z aplikacji Zwift i masz je połączone z Garminem, Polarem lub Stravą to aktywności wraz z pokonanym dystansem prześlą się do Activy i otrzymasz za nie punkty w odpowiednich kategoriach.


Instrukcja synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi: TUTAJ