Po zakończeniu aktywności i zatwierdzeniu jej poprzez kliknięcie w ikonę “zapisz”, wyświetli nam się zielony ekran z ciekawostką i kręcącą dziewczynką na rowerze. Następnie gdy przejdziemy do ekranu głównego (newsfeed), u góry wyświetli się niebieski pasek z napisem “zapisujemy Twoją trasę”.


Zazwyczaj w aplikacjach sportowych przetwarzanie aktywności trwa kilka sekund. Dlaczego w Activy zajmuje to od kilku sekund do nawet kilku minut? W przypadku endomondo czy Stravy aplikacja jedynie przenosi dane, które zostały magazynowane w trakcie aktywności. Nie potrzebuje też do tej czynności internetu. Najpierw dane są zbierane przez GPS, potem magazynowane w aplikacji i prezentowane użytkownikowi.

Activy jest grą, która oprócz standardowych statystyk t.j. kilometry, czas, prędkość przelicza również zdobyte punkty, odznaki, bonusy i umiejscawia uczestnika w różnych rankingach, a także sprawdza czy przejazd nie odbył się z wykorzystaniem innego środka lokomocji (fraudy). Po standardowej procedurze zebrania danych z GPSa i zapisania trasy, Activy wysyła je do serwera, który wszystko przetwarza, nalicza punkty i odsyła z powrotem do aplikacji. Do całego procesu jest potrzebne dobre połączenie z internetem, a przy dłuższych trasach odrobina cierpliwości.

Activy to nie tylko aplikacja śledząca aktywność, ale także interaktywna gra i dziennik aktywności, który żeby dobrze spełniać swoje dodatkowe funkcje potrzebuje trochę więcej czasu.