Używasz zegarka sportowego lub rowerowego komputera z GPS innej firmy niż Garmin i Polar? Pracujemy nad możliwością integracji Activy z takimi urządzeniami.

Tymczasem prawdopodobnie możesz zintegrować swoje urządzenie ze Stravą, a następnie połączyć swoje konto w Stravie z Activy. Lista urządzeń obsługiwanych przez Stravę jest dostępna pod tym adresem: https://www.strava.com/apps/data-importer

Pamiętaj, że trasy powinny być importowane codziennie do Stravy by zostały uwzględnione w grze.